Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 4.6.2020 03:58:10
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Chemie a technologie materiálů je seznámit studenty z teoretického i praktického pohledu se souvislostmi mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi materiálů.

Specializace - Anorganické nekovové materiály

Studenti specializace získají znalosti o chemii a technologii anorganických nekovových materiálů i materiálů kompozitních. → více

Specializace - Kovové materiály

Specializace seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. → více

Specializace - Nanomateriály a materiály pro elektroniku

Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. → více

Specializace - Polymerní materiály

Čeká vás detailní výklad o vstupních surovinách pro přípravu polymerních materiálů, výstavbových principech vzniku polymerů, fyzikálně-chemických vlastnostech polymerů a instrumentální technice k tomu využívané a postupech zpracování polymerů, včetně charakteristiky příslušných technologických zařízení. → více

Specializace - Biomateriály

Specializace je zaměřena na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. → více

Specializace - Materiály ve forenzní chemii

Spolu s ostatními studenty programu se absolventi specializace seznámí se vztahem mezi složením a strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód programu N102
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi